Tři generace, 2009
.
V souboru "Tři generace" zkoumám a porovnávám detaily těla tří žen. Jde o snímky mé
babičky, maminky a mě. Na první pohled abstraktní záběry můžeme po delším pozorování
přiřadit ke konkrétním místům na těle. Proměny, sledované na stejných místech, vnímám jako
“výzkum”, ve kterém zjišťuji, jak by se mohlo mé tělo postupem času měnit. Fotografie jsou
uspořádány do triptychů, aby se daly jednoduše porovnávat.
.
.
Three Generations, 2009
.
The series study and compare several parts of bodies belonging to three different women.
The pictures depict my grandmother, my mother and me. These, at first sight purely abstract
images, can be assigned to specific parts of the human body after further inspection. Those
depictions of transformations at different parts of the bodies can be perceived as a research
of the future appearance of my own body. The photographs are presented as triptychs which
makes this kind of comparison easier.
.
.
.
zpět/back

© 2016 Petra Hajdůchová