Krajinné prvky / Landscape Elements, 2012
.
Soubor Krajinné prvky je reakcí na krajinu a lidské zásahy do ní. Velmi často se
stává, že pokud se díváme do přírody, tak nám čistý výhled na krajinu ruší domy, komíny
z továren, mosty, solární panely apod. V mé práci jsem se zaměřila na tento fakt a chtěla
jsem rušivé elementy z krajiny odstranit a tak ji "symbolicky očistit" od prvků, které do
ní nepatří nebo jí ubližují a ničí. Na fotografiích je zachycena krajina jihovýchodní
Moravy, místo, kde žiji a kde se nejčastěji pohybuji.

Rušivé "krajinné prvky" jsem odstraňovala skalpelem (nástroj lékařů, požívaný
při chirurgických zákrocích) a tím ji de facto ošetřovala. Výřezy mohou při instalacích v
různém prostředí částečně měnit vyznění fotografií. Pro tisk jsem použila recyklovaný
papír, který je spjatý se šetrným zacházením s přírodou. Na několika fotografiích jsem
použila metodu šití s chirurgickými operačními nitěmi (bílá Vicryl a fialově zabarvená
Chirlac, která se v těle sama rozmělní).

.
.
zpět / back

© 2016 Petra Hajdůchová