dis/connected, 2011
spolupráce / cooperation Robin Závodný
.
_kontakt_touha_dotek_chlad_pixel_interface_<

> střet hranic
> samotný akt internetové komunikace je minimalistickým způsobem zpracován ve své esenciální
formě a znakovosti
> reflektujeme abstraktní prostor chladného digitálního kontaktu mezi lidmi
.
.
_contact_desire_touch_coldness_pixel_interface_<

> border clash
> the act of online communication is depicted in a minimalist way and showed in its essential form
and symbolism
> we reflect abstract space of cold digital contact between people
.
.
.
zpět / back

© 2016 Petra Hajdůchová